เจาะลึกสินเชื่อแบบบอลลูน (Balloon Loan) คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สินแบบบอลลูน (Balloon Loan) เป็นเงินกู้ประเภทหนึ่งที่ตัดจำหน่ายไม่หมดตลอดอายุสัญญา เนื่องจากไม่ได้ตัดจำหน่ายทั้งหมด จึงจำเป็นต้องจ่ายบอลลูน (Balloon Payment) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเพื่อชำระคืนเงินต้นคงเหลือของเงินกู้ เงินกู้บอลลูนสามารถดึงดูดผู้กู้ระยะสั้นได้เนื่องจากโดยปกติแล้วจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้ที่มีระยะเวลานานกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้กู้จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เงินกู้อาจถูกรีเซ็ตด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

การจำนองเป็นเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายบอลลูนมากที่สุด สินเชื่อแบบบอลลูน (Balloon Loan) มักมีระยะเวลาสั้นตั้งแต่ห้าถึงเจ็ดปี อย่างไรก็ตาม การชำระเงินรายเดือนในระยะสั้นนี้ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด การชำระเงินรายเดือนจะถูกคำนวณราวกับว่าเงินกู้เป็นการจำนอง 30 ปีแบบดั้งเดิม (ดูเครื่องคำนวณจำนองด้านล่างสำหรับตัวอย่างวิธีการคำนวณจำนองอัตราคงที่แบบธรรมดา)

ที่กล่าวว่าโครงสร้างการชำระเงินสำหรับสินเชื่อแบบบอลลูน (Balloon Loan) นั้นแตกต่างจากเงินกู้แบบเดิมมาก นั่นเป็นเหตุผล: เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาห้าถึงเจ็ดปี ผู้กู้ได้ชำระเงินต้นเพียงเศษเสี้ยวของยอดเงินต้น และส่วนที่เหลือจะครบกำหนดในคราวเดียว เมื่อถึงจุดนั้นผู้กู้อาจขายบ้านเพื่อชำระค่าบอลลูนหรือกู้เงินใหม่เพื่อชำระค่าใช้จ่ายการรีไฟแนนซ์จำนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจชำระเงินด้วยเงินสด

ตัวอย่างสินเชื่อแบบบอลลูน (Balloon Loan) จำนวนเงินต้นคือ 200,000 บาทและอัตราดอกเบี้ย 5%

ปี/ชำระรายเดือน/ยอดเงินต้น ณ สิ้นปี

1/ 833.33 /200,000

2 /833.33/200,000

3/833.33/200,000

4/833.33/200,000

5/833.33/200,000

เนื่องจากการชำระเงินเป็นดอกเบี้ยเท่านั้น ยอดเงินต้นจึงไม่ลดลงในช่วงระยะเวลาห้าปี ในกรณีนี้ การชำระเงินบอลลูน 200,000 บาทจะครบกำหนดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเงินกู้

สินเชื่อแบบบอลลูน (Balloon Loan) บางประเภท เช่น การจำนองบอลลูน 7 ปี มีตัวเลือกการรีเซ็ตเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาห้าปีที่อนุญาตให้รีเซ็ตอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน และการคำนวณกำหนดการตัดจำหน่ายใหม่ ตามเงื่อนไขใหม่ หากเงินกู้บอลลูนไม่มีตัวเลือกการรีเซ็ต ผู้ให้กู้คาดว่าผู้กู้จะชำระเงินบอลลูนหรือรีไฟแนนซ์เงินกู้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเดิม

หากอัตราดอกเบี้ยสูงมาก และสำหรับการจำนอง ผู้กู้ไม่ได้วางแผนที่จะอยู่ที่สถานที่นั้นเป็นเวลานาน สินเชื่อแบบบอลลูน (Balloon Loan) ก็อาจสมเหตุสมผล แต่มีความเสี่ยงสูงเมื่อครบกำหนดเงินกู้ ยิ่งไปกว่านั้น หากอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือคาดว่าจะเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยอาจสูงขึ้นเมื่อผู้กู้ต้องการรีไฟแนนซ์

สำหรับผู้ซื้อบางราย การยืมบอลลูนมีข้อดีที่ชัดเจน

การชำระเงินรายเดือนต่ำกว่าเงินกู้ที่ตัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมมาก เนื่องจากมีการชำระเงินต้นเพียงเล็กน้อย นี้อาจอนุญาตให้บุคคลยืมมากกว่าที่พวกเขาจะทำได้

หากอัตราดอกเบี้ยสูง ไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบเต็มๆ เพราะตามที่ระบุไว้ข้างต้น การจ่ายเงินลดลง เนื่องจากการจ่ายเงินดาวน์มีจำกัด

หากอัตราดอกเบี้ยสูง ไม่ผูกมัดกับการจ่ายในอัตรานั้นนานหลายสิบปี ระยะเวลาน่าจะห้าถึงเจ็ดปี หลังจากนั้นผู้กู้จะได้รับการรีไฟแนนซ์ อาจจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

แต่การสินเชื่อแบบบอลลูน (Balloon Loan) ยักษ์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดก็มีข้อเสียที่ชัดเจนเช่นกัน

การผิดนัดเงินกู้หากผู้ยืมไม่สามารถโน้มน้าวให้ผู้ให้กู้ปัจจุบันหรือนิติบุคคลอื่นจัดหาเงินในการจ่ายเงินบอลลูน – และไม่สามารถระดมทุนเพื่อชำระยอดคงค้างได้

หากมูลค่าทรัพย์สินลดลงไม่สามารถขายทรัพย์สินได้ราคาสูงพอที่จะจ่ายค่าบอลลูนแล้วผิดนัดเงินกู้

สามารถรีไฟแนนซ์เงินกู้บอลลูนได้สำเร็จ แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้การชำระเงินรายเดือนสูงขึ้น (นี่จะยิ่งเป็นความจริงมากขึ้นหากเงินกู้ใหม่ถูกตัดจำหน่ายและรวมถึงการชำระคืนเงินต้นด้วย)

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงพื้นฐานในการเลือกสินเชื่อแบบบอลลูน (Balloon Loan)  เป็นเรื่องง่ายที่จะถูกหลอกโดยความเล็กของการชำระเงินรายเดือนที่มีดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว เดิมในการยืมเงินมากกว่าที่บุคคลสามารถยืมได้อย่างสะดวกสบาย นั่นยังเป็นหนทางสู่ความหายนะทางการเงินอีกด้วย