เงินกบข.-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สามารถลดหย่อนภาษีได้กี่บาท ?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ถาม:เงินกบข.-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สามารถลดหย่อนภาษีได้กี่บาท ?

ตอบ: เงินที่เราโดนหักสะสมเงินกบข.-กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สามารถลดหย่อนได้ตามจริงแต่เมื่อรวมกับ RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนต้องไม่เกิน 500,000 บาท