เก่าเหิง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เก่าเหิง อ่านว่า เก่า-เหิง

แปลว่า ของเก่า ของโบราณ ของใช้มานานแล้ว