เกื้อ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เกื้อ อ่านว่า เกื้อ

แปลว่า    แสดงนํ้าใจดีต่อผู้อื่น              เอื้อเฟื้อ