เกือย ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เกือย อ่านว่า เกือย

แปลว่า ตัก นำขึ้นมา นำขึ้น ตักออก