เกือยแก้ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เกือยแก้ อ่านว่า เกือย-แก้

แปลว่า แก้  ไขปัญหา  คลี่คลาย แก้ปัญหา  สะสาง