เกือกตม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เกือกตม อ่านว่า เกือก – ตม

แปลว่า เล่นขี้โคลน