เกี่ย ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เกี่ย อ่านว่า เกี่ย

แปลว่า หาม  แบก อุ้ม