เกิบ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เกิบ อ่านว่า เกิบ

แปลว่า รองเท้า รองเท้าคีบ