เกิบแก้ว ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เกิบแก้ว อ่านว่า เกิบ-แก้ว

แปลว่า รองเท้าที่จะขลิบด้วยแก้ว