เกษิม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เกษิม อ่านว่า กะ – เสิม

แปลว่า ความสุข ความสบาย ความสำราญ เกษมสุข