เกกลางกาด ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน เกกลางกาด  อ่านว่า เกก – ลาง – กาด

แปลว่า หญิงงามเมือง นางกลางเมือง โสเภณี