อีอันนี่ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

อีอันนี่ อ่านว่า อี-อัน-นี่

แปลว่าภาษาอีสานแปลว่า เอ๊ะอีคนนี้ เห้ยอีคนนี้ อ้าวอีคนนี้