อาบน้ำหละไป่ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

อาบน้ำหละไป่ [อาบ-น้ำ-หละ-ไป่]  ภาษาอีสานแปลว่า อาบน้ำหรือยังนะ อาบน้ำหรือยังครับ อาบน้ำยัง