มาทำความเข้าใจกันเหอะว่าหุ้นสามัญคืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หุ้นสามัญ (Common stock) เป็นทรัพย์สินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้นสามัญสามารถเลือกกรรมการในการบริหารบริษัทและรวมไปถึงการกำหนดนโยบายการบริหารบริษัท

ผลตอบแทนจากหุ้นสามัญมีอะไรบ้าง?

ผลตอบแทนจากหุ้นสามัญก็คือ การที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลเมื่อบริษัทสามารถทำกำไรได้และตัดสินใจที่จะนำเงินออกมาแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทำไมหุ้นถึงมีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้

ความเสี่ยงของบริษัทก็คือการที่บริษัทจะมีการล้มละลาย และต้องทำการขายทรัพย์สินของบริษัทเมื่อเราขายทรัพย์สินบริษัทได้ต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ก่อน ไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ รวมถึงผู้ถือตราสารหนี้ด้วย

เพราะตราสารหนี้เปรียบเสมือนกับเจ้าหนี้ของบริษัทได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย เมื่อบริษัทชำระเงินจากเจ้าหนี้หมดแล้วเหลือเท่าไหร่ถึงจะนำเงินมาให้กับผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญความเสี่ยงสูงกว่าทำไมคนถึงชอบ?

จะเห็นได้ว่าหุ้นสามัญมีความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้ แต่สาเหตุที่เราถือหุ้นสามัญเพราะหุ้นสามัญสามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้

สมมุตว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล 50 % ของกำไร

เมื่อบริษัทกำไร 100 ล้านบาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผล 50 ล้านบาทให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ

ในอีก 10  หากบริษัทสามารถทำกำไรได้ 1,000 ล้านบาท บริษัทก็สามารถจ่ายปันผลให้กับหุ้นสามัญได้ถึง 500 ล้านบาท

สำหรับตราสารหนี้เมื่อบริษัทกำหนดว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอัตราเท่าไหร่แล้ว ไม่ว่ากำไรจะเติบโตเท่าไหร่บริษัทก็ยังคงจ่ายเท่าเดิม

เช่น บริษัทกู้เงินจากตราสารหนี้ 100 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ดังนั้นไม่ว่ากำไรบริษัทจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่บริษัทก็สามารถผู้ถือตราสารหนี้ได้เพียง 4 ล้านบาท

สรุปแล้วหุ้นสามัญสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าตราสารหนี้แต่ก็ชดเชยด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้น