หัวบ่คืน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หัวบ่คืน อ่านว่า หัว-บ่อ-คืน

ภาษาอีสานแปลว่า หัวเราะจนหยุดไม่ได้ อดหัวเราะไม่ได้