สินทรัพย์หมุนเวียน(current account) คืออะไร? และมีอะไรบ้าง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สินทรัพย์หมุนเวียน(current account)  คือ สินทรัพย์สินทรัพย์ที่ต้องหมุนเวียนตลอดเวลา หลายที่ให้คำนิยามว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนว่าเป็นสินทรัพย์ที่อายุไม่เกิน 1 ปี อันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ เพราะเอาจริงๆแล้วสินทรัพย์หมุนเวียนบางอย่างมีอายุมากกว่า1ปี สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นหลักๆแล้วจะใช้ในการดำเนินการธุรกิจ

ประกอบไปด้วย

1. เงินสด

สำหรับเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่จำเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ เพราะเราสามารถนำเงินสดไปจัดสรรเพื่อจัดหาสิ่งที่จะทำให้เกิดสินค้าออกมา

2. เงินลงทุนชั่วคราว

บางครั้งการถือเงินสดเฉยๆอาจไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเรายังไม่ได้ใช้เงินสด ทางบริษัทจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องสูงเช่น  ตั๋วเงินคลัง

3. สินค้าคงเหลือหรือสินค้าคงคลัง

สินค้าคงเหลือหรือสินค้าคงคลัง จะรวมถึง วัตถุดิบ สินค้าที่กำลังผลิต และสินค้า

4.ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้านั้นเกิดจากที่เราสามารถขายสินค้าได้แล้วคนซื้อยังไม่จ่ายเงินทำให้เราต้องมีสินทรัพย์เป็นลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้จ่ายเงินให้เราลูกหนี้ก็จะกลายเป็นเงินสด

5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

มีสินทรัพย์หมุนเวียนนอกจากที่กล่าวมาด้วย แต่ส่วนใหญ่จะเป็น 4 ตัวที่ผมพูดถึงครับ

สินทรัพย์หมุนเวียน

จะเห็นแล้วนะครับว่าทำไมถึงชื่อว่าสินทรัพย์หมุนเวียน เพราะสินทรัพย์หมุนเวียนจะมีลักษณะการหมุนเวียนเป็นรอบ เรานำเงินสดไปซื้อวัตถุดิบ ผลิตเป็นสินค้า แล้วขายออกเป็นเงินสดหรือลูกหนี้การค้า ถ้าลูกหนี้การค้าจ่ายเงินก็จะเป็นเงินสด