สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตัน คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตัน คือ สินทรัพย์บริษัทที่มีมูลค่าแต่ไม่สามารถจับต้องได้ตามตัวเลย เช่น

ลิขสิทธิ์

ซอฟแวร์

สิทธิบัตร

แต่จริงๆแล้วมูลค่าบางอย่างก็ตีเป็นเงินยากเช่น มูลค่าของเครื่องหมายการค้า 7-11 เอาเข้าจริงๆตีมูลค่ายากมากเพราะเราสามารถหารายได้จาก เครื่องหมายนี้เป็นหลายล้านๆ แต่เราไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ขนาดนั้น พยายามมองหาบริษัทที่มีมูลค่าพวกสินค้าที่มีฐานลูกค้า หรือ Brand Royalty มากๆ อะไรพวกนี้มากๆ เราอาจได้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าตลาดมากๆก็ได้