สินค้าคงเหลือ สิ่งที่ต้องใส่ใจในการลงทุน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สินค้าคงเหลือ คือ วัตถุดิบในการผลิต สินค้าที่ผลิตออกมาจากกระบวนการผลิต เป็นส่วนสำคัญอย่างมากเพราะถ้าไม่มีวัตถุดิบก็จะผลิตสินค้าไม่ได้ และถ้าไม่มีสินค้าก็จะไม่มีรายได้

ถ้าบริษัทจะเติบโตสินค้าคงเหลือต้องเพิ่ม

บริษัทที่จะเติบโตได้นั้น บริษัทจะต้องมีการสต๊อกของมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมสินค้าไปขาย บริษัทจะต้องเตรียมการสต๊อกสินค้าเพราะถ้าสินค้าไม่เพียงพอต่อยอดขายอาจจะเป็นปัญหาทำให้เป็นช่องว่างให้คู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้

สินค้าคงเหลือสะท้อนถึงแนวโน้มอนาคตบริษัท

สินค้าคงเหลือสะท้อนอนาคต บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังจะตาย เช่นพวก กล้องฟิล์ม นั้นก่อนที่บริษัทจะล้มละลายนั้นมักจะมีการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลืออย่างมากเพราะขายสินค้าไม่ได้ ดังนั้นสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องใส่ใจความสัมพันธ์รายได้กับสินค้าคงเหลือ

การที่บริษัทมีรายได้นั้นต้องมีการสินค้าคงเหลือเพื่อที่จะไปขาย ยิ่งยอดขายมากเท่าไหร่บริษัทก็ยิ่งต้องมีสินค้าคงเหลือเพื่อที่จะนำไปขายมาก ปัญหาก็คือในบางบริษัทยอดขายเพิ่มแต่สินค้าเพิ่มเยอะกว่า แสดงว่าบริษัทมีปัญหากับการจัดการระบายสินค้าคงเหลือ ถ้าปัญหานี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะส่งผลแย่ต่อบริษัท ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับสินค้าคงเหลือต้องไปในทางทิศทางเดียวกัน

จะเห็นว่าสินค้าคงเหลือเองก็สามารถบอกอะไรเราได้มากเลยเกี่ยวกับบริษัท ยังไงผู้อ่านก็ลองดูนะครับว่าบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่นั้นสินค้าคงเหลือเป็นอย่างไรบ้าง