สรุปการการควบคุมราคายาจาก ประกาศ กกร. ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลังจากที่เราได้ข่าวเรื่องการควบคุมราคายา วันนี้ผมมีอัพเดทข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมของรัฐที่ออกมาล่าสุดโดยที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามประกาศ กกร. ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้

  • เอกชนต้องแจ้งราคาซื้อ ราคาขายยา เวชภัณฑ์ และบริการ ที่มีอยู่ในรายการ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งก่อนเปลี่ยนราคา 
  • เอกชนต้องให้ข้อมูลราคาขายยา เวชภัณฑ์ และบริการ ที่กรมการค้าภายในแจ้ง
  • ต้องแจ้งราคาขายยา เวชภัณฑ์ และบริการ ก่อนที่จะบริการหรือขาย  เมื่อผู้ป่วยร้องขอ
  • ใบสั่งยาต้องแจ้ง ชื่อยา ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ขนาดและปริมาณ จำนวน วิธีใช้ ระยะเวลาใช้
  • สามารถร้องเรียนว่าค่าบริการสูงเกินจริงได้ที่คณะอนุกรรมการ

ทำไมผมถึงให้ความสนใจเรื่องนี้นัก นอกจากในฐานะนักลงทุนและฐานะผู้ใช้บริการโรงพยาบาลแล้ว ผมเห็นเรื่องนี้มีความสำคัญเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องโครงสร้างของของสังคม ถ้าประชาการในประเทศมีสุขภาพที่แข็งแรง ผลผลิตที่ประเทศก็จะสูงด้วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจแข็งแกร่ง