อย่าพึ่งลงทุนกองทุนรวมถ้ายังไม่อ่านบทความนี้

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การลงทุนเป็นส่ิ่งที่ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จจากการลงทุน ทำให้เกิดกการสร้างกองทุนรวมขึ้นมาเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน

กองทุนรวมคือการที่นักลงทุนรวมเงินลงทุนกันแล้วจ้างคนที่มีความสามารถในการลงทุนที่เรียกว่าผู้จัดการกองทุนนำเงินไปลงทุนต่อ โดยคาดหวังว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมกองทุนรวมได้มีการเติบโตอย่างมาก ทำให้เกิดบริษัทที่เปิดให้บริการบริหารกองทุนจำนวนมาก ในประเทศเราธนาคารมีบทบาทอย่างมากที่ทำให้กองทุนรวมมีการเติบโตเพราะสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้

ข้อดีของกองทุนรวม

  • มีมืออาชีพมาบริหารให้ อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้ว ใช่ว่าทุกคนจะสามารถลงทุนได้ประสบความสำเร็จ เพราะเรามีข้อจำกัดที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ความอดทน การวิเคราะห์งบการเงินบริษัททำให้การลงทุนไม่ประสบความสำเร็จ การที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมจะเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้
  • ประหยัดเวลา การลงทุนต้องติดตามข้อมูลการลงทุนสม่ำเสมอ แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาติดตามการลงทุน การที่เราไม่ต้องเสียเวลากับการลงทุนมาก เราสามารถนำเวลาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เช่น สามารถทุ่มเทให้กับงานหลักเพื่อที่จะสามารถหาเงินมาลงทุนเพิ่มได้ หรือมีเวลาให้ครอบครัวและตัวเองมากยิ่งขึ้น
  • สามารถกระจายความเสี่ยงได้ เวลาที่เรามีเงินลงทุนไม่มากแต่อยากกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อหุ้นหลายๆตัว เป็นไปได้ยากมาก เพราะเราะไม่สามารถซื้อหุ้นที่ราคาสูงด้วยจำนวนเงินน้อย หลายๆตัวได้ ทำให้ต้องลงทุนหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น

ข้อเสียของกองทุนรวม

  • ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความสามารถผู้จัดการลงทุน ในบางครั้งผู้จัดการลงทุนก็ตัดสินใจผิดพลาดได้อาจจะด้วยความประมาท ความหยิ่งทะนงในความสามารถตัวเองทำให้ผลตอบแทนไม่สามารถทำได้เท่าที่ควร
  • มีค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนรวมเป็นต้นทุนที่ชัดเจนที่ทำให้ผตอบแทนของเราน้อยลง ในบางครั้งที่ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนทำให้สร้างผลตอบแทนได้ดีแต่ด้วยความที่เก็บค่าธรรมเนียมเยอะทำให้ผลตอบแทนไม่ได้เท่าที่ควรจะได้ ไม่รวมถึงถ้าผู้จัดการกองทุนลงทุนผิดพลาดทำให้ขาดทุน ค่าธรรมเนียมจะทำให้ผลการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ดังนั้นการที่นักลงทุนจะตัดสินใจว่าจะลงทุนด้วยตัวเองหรือลงทุนด้วยกองทุนรวมต้องพยายามคิดถึงทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะลงทุน ไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อดี-ข้อเสียการลงทุนแต่ล่ะประเภท