อะไรที่ทำให้รายได้ของกิจการบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รายได้ของกิจการบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น หลายๆคนไม่ให้ความใส่ใจเท่าไหร่ มองผ่านๆว่า กิจการบริษัทรายได้เพิ่มหรือลดเท่านั้นเอง ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นก็ดีใจ รายได้ลดลงก็เสียใจ แค่นั้นเอง

จริงๆแล้วเราต้องมองให้ลึกลงไปมากกว่านี้ รายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงมาจากสาเหตุอะไร เรามาเริ่มจากที่มาของรายได้กิจการบริษัทก่อน มาจากอะไร

รายได้กิจการบริษัทประกอบไปด้วย 2 ส่วน

1. ราคาขาย คือ ราคาสินค้าที่เราขายให้ลูกค้า ยิ่งตั้งราคาสูง รายได้บริษัทก็จะสูงด้วย

2. ปริมาณขาย คือ จำนวนชิ้นสินค้าที่เราขายไปให้กับลูกค้ายิ่งเยอะ รายได้บริษัทยิ่งเยอะ

ราคาขาย x ปริมาณขาย = รายได้

จะเห็นได้ปัจจัยทั้งสองอย่างแล้วครับที่มีผลกระทบกับรายได้บริษัท ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่ากิจการบริษัทที่เราดูอยู่นั้น รายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากส่วนไหน แล้วเรามาดูสาเหตุที่ทำให้ราคาขายหรือปริมาณขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะอะไร

สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาขายเพิ่มขึ้นหรือลดลง

– การแข่งขันที่สูง การแข่งขันที่สูงนั้นจะทำให้อำนาจการต่อรองในส่วนของผู้ขายได้เปรียบกว่า เพราะการแข่งขันที่สูง วิธีการแย่งลูกค้าในเบื้องต้นก็คือการลดราคาสินค้า ทำให้บริษัทต่างๆจำเป็นที่ต้องลดราคาเพื่อป้องกันลูกค้าเสียหาย

– มีสินค้าอื่นที่ดีกว่า เช่น กล้องกับโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้ ถ้าราคากล้องมีราคาเท่ากับโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้คุณภาพเหมือนกัน แต่ราคาเท่ากับกล้อง คนก็จะหันไปซื้อโทรศัพท์มือถือแทน ทำให้การจะดึงดูดคนกลับมาซื้อกล้องได้ก็ต้องลดราคาสินค้าลง

-สภาวะเศรษฐกิจ ยิ่งเศรษฐกิจดีเท่าไหร่ คนก็มีรายได้มากขึ้น การซื้อของก็จะง่ายขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นต้องลดราคาลูกค้าก็สามารถซื้อได้ กลับกันถ้ารายได้น้อยลง การตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างก็ต้องใช้เวลา การลดราคาจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น

– การพยายามเข้าไปแย่งส่วนแบ่งการตลาด การเข้าไปของผู้ประกอบการใหม่ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้วิธีการขายสินค้าที่ถูกกว่า หรือการทำ Promotion เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อสินค้าเรา ถ้าบริษัทใหม่ๆแต่จะชดเชยด้วยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

สาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้นหรือลดลง

– เกิดการหยุดการผลิต บางครั้ง โรงงาน ตึกเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ก็ทำให้การผลิตหรือการบริการจะไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขาย ลดลงได้ นอกจากนี้การปิดปรับปรังก็จะทำให้การผลิตการบริการหยุดชะงัดเช่นกัน

– ความชำนาญการในการผลิต การผลิตที่มีศักยภาพนั้นต้องอาศัยความชำนาญ จะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆนอกจากพยายามลงทุนกับเครื่องจักรที่เยอะแล้ว ยังพยายามพัฒนาคนด้วยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น

– สภาวะเศรษฐกิจที่กำลังแย่ เหมือนกับที่ผมพูดในเรื่องของราคาขาย รายได้ของประชากรมีผลต่อราคาขาย นอกจากนี้ยังมีผลต่อปริมาณการขายด้วย ถ้าคนรายได้เยอะก็จะซื้อของได้ปริมาณมากขึ้น

จะเห็นได้ว่าแค่เรื่องของรายได้แล้ว เป็นเรื่องสำคัญมากของบริษัท บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการได้หากขาดรายได้ เราจะสามารถดูธุรกิจว่าจะไปรอดหรือไม่ การวิเคราะห์รายได้ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์