ราคาน้ำมัน WTI Brent Crude และ Dubai crude ต่างกันอย่างไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ราคาน้ำมันมีผลต่อตลาดอย่างมากกับตลาดหุ้นไทยเพราะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดเวลาการคำนวณขึ้นลองของ ดัชนีหุ้นจึงมีผลมากกว่าทำให้เราต้องติดตามราคาน้ำมันอยู่เสมอสำหรับนักลงทุน แหล่งน้ำมันโลกหลักจะมี 3 ที่ก็คือราคา WTI  Brent Crude และ Dubai crude หลายๆคนสงสัยว่ามันต่างกันอย่างไร วันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

แหล่งน้ำมัน

แหล่งน้ำมันของ WTI มาจากในสหรัฐ ส่วนใหญ่มาจาก Texas, Louisiana และ North Dakota

แหล่งน้ำมัน Brent Crude มาจากทะเลเหนือ ในทวีปยุโรป

แหล่งน้ำมัน Dubai crude มาจากประเทศตะวันออกกลาง

คุณภาพน้ำมัน

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจสองค่านี้ครับ API gravity และ %กำมะถัน

API gravityเป็นค่าที่แสดงความหนาแน่นน้ำมันกำหนดโดยสถาบันปิโตรเลียมสหรัฐ ยิ่งมีค่าสูงยิ่งมีความหนาแน่นต่ำ

%กำมะถัน คือ %การปนเปื้อนของกำมะถัน

WTI มีการปนเปื้อนกำมะถัน 0.24% และAPI Gravity 39.6 ดีกรี

Brent มีการปนเปื้อนกำมะถัน 0.37% และAPI Gravity 37 – 42 ดีกรี

Dubai มีการปนเปื่อนกำมะถัน 2% และ API Gravity 31 ดีกรี

ตลาดซื้อขาย

WTI เทรดใน New York Mercantile Exchange (NYMEX) ที่ Chicago Mercantile Group (CME) เป็นเจ้าของ

Brent เทรดใน Intercontinental Exchange (ICE) ที่ลอนดอน

ราคา

ในอดีต WTI จะมีราคาสูงกว่า Brent แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2,000 ในการขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐทำให้การขุดเจาะน้ำมันออกมาจำนวนมากขึ้น ทำให้ราคาตอนนี้ WTI มีราคาถูกกว่า Brent

ส่วนราคาน้ำมัน Dubai จะมีราคาต่ำสุดเพราะคุณภาพต่ำกว่า และความไม่สงบในภูมิภาคทำให้ราคาต่ำกว่าทั้งสองที่

ประเทศไทย

ประเทศไทยจะมีการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเป็นหลัก ประมาณ 80%ทำให้ราคาน้ำมัน Dubai มีผลมากกว่าสำหรับต้นทุนการนำน้ำมันมาผลิตปิโตรเลียม แต่การติดตามข้อมูลสำหรับนักลงทุนราคาน้ำมัน Dubai ค่อนข้างยากกว่า WTI และ Brent ทำให้นักลงทุนตลาดหุ้นบ้านเราส่วนใหญ่จะติดตามข้อมูล WTI กับ Brent มากกว่า

ส่วนใหญ่แล้วราคาน้ำมันมักจะไล่เลี่ยกัน  การติดตามราคา WTI กับ BRENT ก็สามารถทดแทนได้ครับ