ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) เป็นคำที่หมายถึงราคาที่ขายสินค้าหรือบริการ ตามชื่อคือราคาเฉลี่ย หากบริษัทขายโทรศัพท์มือถือหลายแสนเครื่องในแต่ละปีในราคาที่ต่างกัน คุณจะคำนวณ ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) โดยนำรายได้รวมที่ได้รับจากการขายโทรศัพท์มือถือมาหารด้วยจำนวนหน่วยที่ขายได้ทั้งหมด

ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) สามารถใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบได้หลายวิธี บริษัทที่เข้าสู่ตลาดใหม่อาจพิจารณา ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) ของสินค้าหรือบริการเพื่อวางตำแหน่งตัวเองเมื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

บริษัทต่างๆ มักจะรายงาน ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) ของตนในระหว่างการเรียกรายได้รายไตรมาส นักวิเคราะห์และนักลงทุนจะพิจารณาแนวโน้มของราคาขายเฉลี่ยของบริษัทและหาข้อสรุปจากราคาดังกล่าว ราคาของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และที่ที่ผลิตภัณฑ์อยู่ในวงจรผลิตภัณฑ์ เมื่อสินค้ามีอายุมากขึ้นและล้าสมัย ราคาขายเฉลี่ยมักจะลดลง

ชื่ออื่นๆ สำหรับราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) ได้แก่ “มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย” ซึ่งมักพบเห็นได้ในอีคอมเมิร์ซ ในอุตสาหกรรมการบริการ ตัวชี้วัดที่คล้ายกันที่เรียกว่า “อัตรารายวันโดยเฉลี่ย” จะแสดงอัตราเฉลี่ยที่ลูกค้าจะจ่ายสำหรับการเข้าพักหนึ่งวันที่คุณสมบัติของพวกเขา

ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) คือราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการในตลาดต่างๆ และมักใช้ในอุตสาหกรรมค้าปลีกและเทคโนโลยี ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) ที่จัดตั้งขึ้นสำหรับสินค้าหนึ่งๆ สามารถทำหน้าที่เป็นราคาเปรียบเทียบ โดยช่วยให้ผู้ผลิต ผู้ผลิต หรือผู้ค้าปลีกรายอื่นๆ กำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

นักการตลาดที่พยายามกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์จะต้องพิจารณาว่าพวกเขาต้องการวางผลิตภัณฑ์ของตนไว้ที่ใด หากพวกเขาต้องการให้รูปภาพผลิตภัณฑ์ของตนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกคุณภาพสูง พวกเขาต้องตั้งค่า ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) ให้สูงขึ้น

สินค้าอย่างคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรทัศน์ และเครื่องประดับมักจะมีราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้น ในขณะที่สินค้าอย่างหนังสือและดีวีดีจะมีราคาขายเฉลี่ยต่ำ เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหลังของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตลาดมักจะอิ่มตัวกับคู่แข่ง ดังนั้นจึงทำให้ ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) ตกต่ำลง

ในการคำนวณ ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) ให้แบ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ด้วยจำนวนหน่วยที่ขายได้ ราคาขายเฉลี่ยนี้มักจะรายงานในผลประกอบการทางการเงินรายไตรมาสและพิจารณาได้ว่ามีความถูกต้องมากที่สุดตามหลักเกณฑ์ในการรายงานการฉ้อโกง

ผู้ผลิตกางเกงยีนต์สุดเท่ห์ โดยขายได้ 20,000 หน่วยที่ราคาตัวละ 1,500 บาท 33,000 หน่วยที่ราคาตัวละ 2,500 บาทและ 33,000 หน่วยที่ราคาเครื่องละ 3,200 บาท มาคำนวณราคาขายเฉลี่ยกัน

ขั้นแรก มาคำนวณรายได้ทั้งหมดที่บริษัทได้รับ

20,000 * 1,500 = 30,000,000 บาท

33,000 * 2,500 = 82,500,000 บาท

33,000 * 3,200 = 105,600,000 บาท

รายได้รวมที่บริษัทได้รับคือ 218,100,000 ดอลลาร์ ต่อไปเราบวกจำนวนหน่วยที่ขายได้ซึ่งออกมาเป็น 86,000 ขั้นตอนสุดท้ายคือการหารรายได้ทั้งหมดด้วยจำนวนหน่วยที่ขายได้ การคำนวณส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ย (Average Selling Price (ASP)) อยู่ที่ 2,536.04 บาท