ทำไมเราต้องระมัดระวังการลดอัตราดอกเบี้ย?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การลดอัตราดอกเบี้ยถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการควบคุมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ตลาดทุนหรือตลาดหุ้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เราจะมาเจาะลึกทีละตัวว่าอัตราดอกเบี้ยมีประโยชน์ที่กล่าวมาอย่างไรหลังจากนั้นเราจะมาคุยข้อเสียของการลดอัตราดอกเบี้ยกันครับ

การลดอัตราดอกเบี้ยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ

การลดอัตราดอกเบี้ยมีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะว่าเมื่อดอกเบี้ยถูกลงเป็นแรงจูงใจให้เราซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยการกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ เนื่องด้วยอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการซื้อวัสดุ มีการจ้างแรงงาน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลาย ๆ ทอด นอกจากนั้นการที่มีดอกเบี้ยถูกเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของธุรกิจกู้เงินมาเพื่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบการผลตอบแทนจากการลงทุนกับดอกเบี้ยแล้ว ผลตอบแทนจะได้เพิ่มขึ้น

เช่น ถ้าเราลงทุนสร้างอพาร์ทเม้นได้ผลตอบแทน 8% ต่อปี ถ้าดอกเบี้ยเงินกู้เราอยู่ที่ 8% ในฐานะนักลงทุน ไม่มีเหตุผลเลยที่จะลงทุนเพราะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลย

 แต่ถ้าดอกเบี้ยเงินก็ลดลงเหลือ 5% ผู้ประกอบการได้ผลตอบแทน 8% ผู้ประกอบการจะตัดสินใจลงทุนทันที

การลดอัตราดอกเบี้ยกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ยสามารถควบคุมการไหลเข้าออกเงินจากต่างประเทศ เพราะอัตราดอกเบี้ยถ้าประเทศเราสูงจะดึงดูดให้ต่างประเทศนำเงินมาลงทุนในบ้านเราเพื่อได้รับดอกเบี้ย แต่ถ้าดอกเบี้ยเราต่ำนักลงทุนต่างประเทศจะนำเงินไปลงทุนกับประเทศอื่นแทน เมื่อมีการนำเงินเข้าประเทศมาก ๆ จะต้องนำเงินมาแลกเป็นเงินบาทมากขึ้น เมื่อมีความต้องการมากขึ้นจึงทำให้เงินบาทมีมูลค่าสูงขึ้นหรือแข็งค่าขึ้นนั่นเอง กลับกันถ้ามีการไหลออกของเงินทุนจะทำให้คนขายเงินบาทมากขึ้น จะทำให้มมูลค่าเงินบาทลดลงหรืออ่อนค่าขึ้นนั่นเอง

การลดอัตราดอกเบี้ยกับการนำเข้าส่งออก

การลดอัตราดอกเบี้ยจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีผลต่อค่าเงินบาทดังนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อการนำเข้าส่งออกในทางอ้อม เพราะเมื่อเงินบาทอ่อนลง จะทำให้สินค้าประเทศไทยจะถูกลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เช่น ถ้าสินค้าเราจะไปขายต่างประเทศมีมูลค่า 20 บาทต่อชิ้น ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์อยู่ที่ 20 บาทต่อ 1ดอลลาร์ ต่างประเทศนำเงิน1ล้านเหรียญมาซื้อสินค้าจะได้สินค้า 1 ล้านชิ้น แต่ถ้าค่าเงินบาทอ่อนลงเหลือ 40 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ ต่างประเทศนำเงินมาซื้อสินค้าจะได้สินค้าถึง 2 ล้านชิ้น ต่างประเทศจึงตัดสินใจซื้อสินค้าประเทศเราแทนประเทศอื่น

ทำไมการลดอัตราดอกเบี้ยจึงน่ากลัว?

จะเห็นประโยชน์ของการลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว แต่ทำไมการลดอัตราดอกเบี้ยถึงน่ากลัวในมุมมองของผู้เขียน เพราะในมุมมองของผู้เขียนการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมีที่มีข้อจำกัดในการใช้ อย่างในปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.25% ถ้าจะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่ะ 0.25% จะเท่ากับว่าเราสามารถลดดอกเบี้ยได้อีกเพียง 5 ครั้ง เมื่อลด5ครั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเหลือ0% เราจะไม่สามารถใช้เครื่องมือการลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกต่อไป

จะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่กระเตื้องขึ้นจากการลดดอกเบี้ยในแต่ล่ะครั้งก็จะแสดงถึงสัญญาณอันตรายอย่างยิ่ง เมื่อเราเจอปัญหาเศรษฐกิจในอนาคตที่รุนแรง เราจะไม่สามารถใช้เครื่องมือการลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกต่อไป

บทความนี้เป็นมุมมองหนึ่งสำหรับการมองเรื่องการลดดอกเบี้ยในปัจจุบันที่อาจจะผิดหรือถูกได้ ผู้อ่านอย่าพึ่งเชื่อกับบทความนี้ทั้งหมดนะครับ ลองใช้วิจารณญาณในการอ่านดูครับ