รวยด้วยหุ้นโตเร็ว (Growth stock)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รวยด้วยหุ้นโตเร็ว (Growth stock) คือหุ้นที่สามารถสร้างอัตราการเติบโตของกำไรมากกว่าค่าเฉลี่ยหุ้นอื่นในตลาด โดยปกติรวยด้วยหุ้นโตเร็ว (Growth stock) จะไม่จ่ายปันผลเพราะจะนำหุ้นปันผลไปลงทุนต่อเพื่อสร้างการเติบโตของกำไรให้กับบริษัท

ดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังจากหุ้นโตเร็ว (Growth stock) จะคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนต่างกำไร มากกว่าเงินปันผล

หุ้นโตเร็ว (Growth stock) มักจะเป็นหุ้นที่ราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบราคาโดยใช้เครื่องมือ P/E หรือ ราคาต่อกำไรต่อหุ้น สิ่งที่ทำให้ P/E สูงส่วนหนึ่งมาจากการที่กำไรต่อหุ้นในอดีต ทำให้คนเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือ PEG แทน

อ่านบทความ:ดูว่าหุ้นราคาถูกหรือแพงด้วย PE (กำไรต่อหุ้น)

อ่านบทความ:เจาะลึก PEG RATIO เครื่องมือวัดมูลค่าหุ้นเติบโต

หุ้นโตเร็วส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีขนาดเล็ก ทำให้หุ้นสามารถเติบโตได้อีกยาวไกล ต่างจากหุ้นที่มีขนาดใหญ่การเจริญเติบโตจะยากกว่าหุ้นขนาดเล็ก

หุ้นโตเร็วไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน

หุ้นโตเร็วเหมาสำหรับคนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาระยะสั้นกว่าหุ้นปกติ แต่แลกมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อหุ้นโตเร็วไม่สามารถเติบโตได้อย่างคาดหวัง ราคาหุ้นก็จะลงมาอย่างหนัก

มองหุ้นโตเร็วให้มองอนาคตอย่ามองอดีต

หุ้นโตเร็ว ไม่สามารถดูหุ้นจากข้อมูลในอดีตมากๆได้ ต้องมองหุ้นในอนาคตว่าหุ้นจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างไร กับแผนในอนาคตของบริษัท