มาทำความรู้จักหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หุ้นบุริมสิทธิ หรือ Preferred Stock เป็นลักษณะของการผสมผสานระหว่างหุ้นสามัญและตราสารหนี้ แต่หุ้นบุริมสิทธิเป็นตราสารทุนแสดงว่าคนถือหุ้นบุริสิทธิมีลักษณะเป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่เจ้าหนี้บริษัท ผลตอบแทนการถือหุ้นบุริมสิทธิจะเป็นในรูปแบบของเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

สำหรับหุ้นบุริมสิทธินั้นจะมีการจ่ายเงินปันผลเหมือนกับหุ้นสามัญ แต่แตกต่างตรงที่หุ้นบุริมสิทธิจะจ่ายเงินปันผลที่กำหนดตายตัวไปเลยว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเท่าไหร่กี่ครั้งต่อปีและบริษัทต้องจ่ายตลอด แต่หุ้นสามัญบริษัทสามารถกำหนดอัตราปันผลได้ว่าจะจ่ายเท่าไหร่หรือประกาศงดจ่ายเงินปันผลก็ได้แล้วแต่นโยบายบริษัท

สิทธิการออกเสียง

ถึงแม้หุ้นบุริมสิทธิจะเป็นตราสารทุน แต่โดยปกติแล้วหุ้นบุริมสิทธิจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงผู้ถือหุ้นเหมือนกับหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงในการถือหุ้นบุริมสิทธิ

สำหรับหุ้นบุริมสิทธิจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นสามัญ ถ้าหากเกิดสภาวะที่บริษัทต้องปิดกิจการผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับทรัพย์สินหักด้วยหนี้สินก่อนหุ้นสามัญ

แต่สำหรับตราสารหนี้แล้วหุ้นบุริมสิทธิจะเสี่ยงมากกว่าเนื่องด้วยเจ้าหนี้ต้องได้รับชำระหนี้สินก่อนที่เจ้าของบริษัทจะได้สินทรัพย์ไป

แต่ทั้งนี้ทั้งนันเป็นลักษณะคร่าวๆของตราสารหนี้ ในบางครั้งการออกตราสารหนี้มักจะพ่วงสัญญาอื่นมาด้วยเช่นสิทธิการออกเสียง การจ่ายเงินปันผลเพิ่มตามผลกำไรเป็นต้น ต้องศึกษาหุ้นบุริมสิทธิตัวนั้นดี ๆ