มาทำความรู้จักการขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining)กัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Bitcoin กลายเป็นทรัพย์สินดิจิทัลในตำนาน กลายเป็นทรัพย์สินเทียบเท่าทองคำในระบบดิจิทัลใช้สำหรับเก็บความมั่งคั่งของผู้คนได้ แต่ก็มีเสียงวิพากษ์ วิจารณ์จำนวนมากว่าสุดท้ายแล้วอาจกลายเป็นสินทรัพย์ที่ไร้ค่าจากเหล่าผู้มีหน้าที่บริหารเศรษฐกิจ บริหารเงินในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกา แต่ที่แน่ๆ มันได้เกิดขึ้นมาแล้วสำหรับการขุดเหมือง Bitcoin

วันนี้เราเลยจะมาดูหลักการทำงานของการขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining) กันว่ามันทำงานอย่างไร

การขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining) คือการสร้างหรือปลดปล่อย Bitcoin ที่ได้กำหนดมาไว้แล้วว่าต้องนำออกมาจากเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งจะเป็นการทำงานระบบ Decentralized หรือระบบการทำงานที่ไร้คนกลาง ต่างจากระบบค่าเงินปกติ (Fiat Money) ที่ต้องออกโดยธนาคารกลางที่เป็นระบบควบคุมโดยคนกลาง (Centralized)

การที่จะสร้าง Bitcoin ขึ้นมานั้นต้องมีการยืนยันตัวด้วยเทคโนโลยี Blockchain ต้องมีการเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมชุดแรก โดยการให้มีการเข้ารหัส (Encryption) เพื่ออัพเดทการทำธุรกรรมของ Bitcoin การทำงานของการทำธุรกรรมจะทำการสุ่มเดาเพื่อแก้ไขสมการที่ตั้งไว้ สำหรับคนที่แก้ไขสมการได้จะได้รับรางวัลเป็น Bitcoin เป็นรางวัล

ระบบนี้เป็นระบบเพียงเพื่อการตอบแทน ที่มีการยอมทำเป็นระบบการยืนยัน Bitcoin สำหรับคนที่เป็นฐานระบบ Blockchian ให้ ถ้าไม่เกิดระบบการให้ผลตอบแทนแบบนี้ ระบบ Bitcoin อาจจะไม่ได้มาไกลถึงเพียงนี้

ความยากในการขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining)

ในเริ่มแรกนั้นการขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining) ทำได้ไม่ยาก สามารถทำโดยคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องแรงมาก แต่เมื่อมีการขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining) จำนวนมากขึ้น ระบบการเข้ารหัส (Encryption) จะยากขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาการใช้อุปกรณ์ให้คุ้มค่าต่อการขุดมากยิ่งขึ้นไปอีก

เสียงวิจารณ์กการขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining)

การขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining) เป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้มีการวิจารณ์ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างเปล่าประโยชน์ โดยมีหลายๆประเทศอย่างเช่น จีน ประกาศห้ามการขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining) เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน
รวมไปถึงเหล่าเกมเมอร์ที่พบว่าราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคากระโดดสูงมาก เนื่องด้วยการแย่งชิงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อไปทำการขุดเหมือง Bitcoin (bitcoin mining)