มาทำความรู้จักกองทุนสิทธิการเช่า (Lease hold) กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โดยปกติแล้วเราจะหารายได้จากค่าเช่าได้เราจะต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะสามารถนำมาปล่อยเช่าได้ แต่ในยุคสมัยปัจจุบันเราไม่จำเป็นที่จะเป็นเจ้าของก็สามารถหารายได้จากค่าเช่าได้

เราสามารถที่จะหารายได้จากค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์คนอื่นได้โดยการที่เราขอเช่าอสังหาริมทรัพย์จากเจ้าของ และนำมาบริหารเพื่อนำมาปล่อยเช่าต่อ ได้ส่วนต่างจากราคาที่ได้รับค่าเช่าลูกค้าของเราและค่าเช่าที่เราต้องได้รับจากลูกค้าเรา

กำไร = ค่าเช่าที่ได้จากการจัดเก็บจากลูกค้า – ค่าเช่าที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของทรัพย์สิน

กองทุนสิทธิการเช่า (Lease hold) คืออะไร?

กองทุนสิทธิการเช่า (Lease hold) คือการที่มีการรวมเงินลงทุนของนักลงทุนเพื่อนำเงินมาขอเช่าทรัพย์สิน หลังจากได้ทรัพย์สินแล้วก็จะทำการปล่อยเช่าในขั้นต่อไป

ส่ิ่งที่ต้องระวังกองทุนสิทธิการเช่า (Lease hold)

สิ่งที่ต้องระวังก็คือระยะเวลาสัญญาคงเหลือของการเช่าทรัพย์สิน ยิ่งระยะเวลาคงหลือต่ำลงเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยง ถ้าหากเกิดว่าเจ้าของตัดสินใจไม่ปล่อยเช่าต่อเราก็จะขาดแหล่งรายได้ไป