มะซางว่า ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

มะซางว่า อ่านว่า มะ-ซาง-ว่า

ภาษาอีสานแปลว่า ทำไมพูดแบบนั้น พูดมาได้ยังไง ว่าไป ทำไมว่าไปอย่างนั้นละ