มีรายได้จากต่างประเทศไม่อยากเสียภาษีทำยังไงดี?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ในยุคที่ไร้พรมแดน เราสามารถหารายได้จากหลายแหล่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทีนี้หลายๆคนวิตกเรื่องการเสียภาษีที่จะเสียภาษีจำนวนมากที่จะต้องเสีย วันนี้เราเลยจะมาพูดเรื่องเทคนิคการไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้ต่างประเทศ

เงื่อนไขที่จะต้องเสียภาษีจากรายได้ต่างประเทศมี 2 เงื่อนไข

  1. ต้องเป็นบุคคลที่มีช่วงเวลาในประเทศรวมกัน 180 วันในปีภาษีนั้นๆ
  2. นำเงินเข้ามาในปีภาษีนั้น ๆ

ดังนั้นเทคนิคการเลี่ยงภาษีแบบถูกกฎหมายเราสามารถใช้เงื่อนไข ในการที่จะไม่เสียภาษีอย่างถูกกฎหมาย

  1. ถ้าเราเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆแล้ว เราต้องพยายามที่จะไม่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วัน ให้เดินทางไปหลายๆประเทศ แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ การนับระยะเวลานั้นสามารถแบ่งย่อยได้ เช่น ถ้าเราอยู่ในประเทศครึ่งเดือนแล้วไปต่างประเทศครึ่งเดือน ไม่ได้มีระยะเวลาต่อเนื่องเกิน 180 วันต่อเนื่อง แต่เมื่อรวมกันแล้วเกิน 180 วันต่อปี
  2. ถ้าเราจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน 180 วัน ให้เรานำรายได้ปีนั้นๆ นำเข้ามาประเทศไทยในปีถัดไป จะทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขการเสียภาษี

โดยภาพรวมเราก็สามารถเลี่ยงภาษีแบบถูกกฎหมายโดยการใช้เงื่อนไขนี้ในการเลี่ยงภาษี แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีกระแสโจมตีว่ามีข้อยกเว้นให้คนไม่เสียภาษี ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ต้องติดตามครับ