คนมีบ้านไม่ต้องกลัว ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินสักบาท

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เรามาดูภาษีที่ดินสักหน่อยว่าสำหรับบ้านแล้วต้องเสียภาษีเท่าไหร่

1.ที่อยู่อาศัยมูลค่า 0 – 10 ล้านบาท

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก(มีชื่อในทะเบียนบ้าน)มูลค่า 0 – 10 ล้านบาท ไม่คิดภาษี

ที่อยู่อาศัยหลังที่สองขึ้นไปมูลค่า 0 – 10 ล้านบาทคิดภาษี 0.02% ของมูลค่า

2.ที่อยู่อาศัยมูลค่ามากกว่า 10 – 50 ล้านบาท

ที่อยู่อาศัยหลังหลัก(มีชื่อในทะเบียนบ้าน) แบ่งเป็น 2 ประเภท

– เป็นเจ้าของบ้าน(มีชื่อในทะเบียนบ้าน) มูลค่า 10 – 50 ล้านบาทพร้อมที่ดินไม่คิดภาษี

– เป็นเจ้าของบ้าน(มีชื่อในทะเบียนบ้าน) มูลค่ามากกว่า 10 – 50 ล้านบาทบนที่ดินคนอื่นคิดภาษี 0.02%

ที่อยู่อาศัยหลังที่สองขึ้นไปมูลค่า 10 – 50 ล้านบาทคิดภาษี 0.02% ของมูลค่า

3.ที่อยู่อาศัยมูลค่า 50 – 75 ล้านบาทคิดภาษี 0.03% ของมูลค่า

4.ที่อยู่อาศัยมูลค่ามากกว่า75 – 100 ล้านบาทคิดภาษี 0.05% ของมูลค่า

5. ที่อยู่อาศัยมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไปคิดภาษี 0.1% ของมูลค่า

ดังนั้นคนปกติทั่วไปไม่ต้องกลัวเลย ถ้าเรามีบ้านหลังเดียวมูค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะต้องเสียภาษี แต่ถ้าบ้านเรามูค่าถึง 50 ล้านบาทเราจะเสียภาษีเพียงปีล่ะ 10,000 บาทเท่านั้นเอง

คลิกเลย!!!! บทความอสังหาริมทรัพย์