ประกาศออกมาแล้วกองทุนรวมตราสารหนี้ต้องเสียภาษี 15%

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ต้องทำความเข้าก่อนครับว่าถ้าเราซื้อตราสารหนี้หรือหุ้นกู้โดยตรง จะต้องเสียภาษีอยู่แล้ว 15% เหมือนกับการฝากเงินธนาคารเลยที่ต้องเสียภาษี 15% เหมือนกัน

ทีนี้มันมีข้อยกเว้นถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ ส่วนที่เสียภาษี15% ของคนที่ถือตราสารหนี้โดยตรง ถ้าเราเปลี่ยนมาถือกองทุนตราสารหนี้ เราไม่ต้องเสียภาษี

ทีนี้ทางรัฐก็มองเห็นว่าตรงนี้มันเปฌนเงินที่จำนวนเยอะและคิดว่าสามารถนำมาเก็บภาษีได้ ก็เลยออกฏหมายยกเลิกการยกเว้นซะเลย เพราะตรงอื่นก็เสียภาษีเหมือนกัน ตอนนี้จากที่ได้มีการพูดคุยมีหลายๆแง่มุมเพราะมีทั้งคนเสียประโยชน์จากเรื่องนี้ เราเลยลองมาคุยประเด็นเรื่องนี้กันว่ามีมุมไหนบ้าง

1. ทำไมการถือตราสารหนี้โดยตรงหรือฝากเงินต้องเสียดอกเบี้ย แล้วทำไมคนที่ถือกองทุนรวมไม่ต้องเสียภาษี

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า คนที่มีดอกเบี้ยเกินสำหรับคนฝากเงินกับธนาคาร 20,000 บาทต้องเสียภาษี และคนที่ลงทุนตราสารหนี้โดยตรงจะต้องเสียภาษี เลยมำคถามว่าทำไมมีการเอาเปรียบสำหรับคนที่ถือกองทุนรวมถึงไม่ยอมเสียภาษีล่ะ ทำให้คนที่ฝากเงินกับธนาคารและคนที่ลงทุนตราสารหนี้เห็นด้วยถึงความเท่าเทียมเทียมกัน

2. การลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนรายย่อย

ทีนี้มันก็ไม่จบสักทีเดียว คนที่ถือกองทุนตราสารหนี้ก็มองว่า ส่วนใหญ่คนที่ฝากเงินธนาคารได้ดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทป็นคนมีฐานะอยู่แล้ว รวมถึงคนที่สามารถเข้าถึงการซื้อตราสารหนี้โดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฐานะที่จะซื้อได้จำนนวนเยอะๆ

3. การเก็บภาษีจะทำให้การลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้น่าดึงดูดน้อยลงเพราะผลตอบแทนต่ำลง

การเก็บภาษี แน่นอนจะทำให้ผลตอบแทนลดลง สมมุติว่าเราได้ผลตอบแทนจากกองทุนตรสารหนี้ปีล่ะ 3% ถ้าเกิดการเก็บภาษีผลตอบทนก็จะลดลงคือ 3% x (1 – 0.15) = 2.55% ถือว่าลดลงค่อยข่างเยอะเลยทีเดียวน่ะครับ

5.รัฐมีเงินไปบริหารประเทศมากขึ้น

อันนี้คือในแง่มุมของรัฐบาลที่จะมีเงินไปใช้ในการลงทุนพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น การกระจายรายได้จากคนที่มีเงินออมสู่คนที่ไม่มีเงินออมดีขึ้น เงินจำนวนนี้ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวถ้าเทียบกับขนาดกองทุนในตอนนี้

สุดท้ายแล้ว

การลงทุนทุกครั้งนั้นต้องเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงในสินทรัพย์แต่ล่ะประเภท บางครั้งเราได้ยินแต่ผลตอบแทนที่แสดง โดยไม่หักภาษีออกที่จะดุเหมือนเยอะเมื่อเทียบกับความเสียงไม่เฉพาะเพียงแต่กองทุนตราสารหนี้ในตอนนี้ ดังนั้นเราควรคำนึงถึงภาษีทุกครั้ง

อ่านประกาศเพิ่มเติม:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0103.PDF