ผลกระทบการประท้วงฮ่องกงไม่ใช่แค่เพียงแต่คนฮ่องกงเท่านั้น

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกงตอนนี้ขยายเวลาเข้าสู่ 9 สัปดาห์แล้ว ตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชีย เคียงคู่กับสิงคโปร์ การประท้วงทำให้หลายๆสิ่ง หลายๆอย่าต้องหยุดชะงัก

ความวุ่นวายในฮ่องกงไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในเรื่องของความรุนแรงออกมาในภาพข่าวเท่านั้น ยังส่งผลต่อกำไรบริษัทใหญ่ในโลกที่ได้ลงทุนในฮ่องกงไป

สถานการณ์ในฮ่องกงตอนนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงมากยิ่งกว่าการเกิดการระบาดของโรค Sars ในปี 2003 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในฮ่องกงอย่างมาก

จริงแล้วฮ่องกงไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางการเงิน แต่ยังเป็นแหล่งท่องเทียวสำคัญของโลก การประท้วงทำให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก มีการประท้วงในสนามบินทำให้เครื่องบินต้องหยุดไฟล์ทบินไปฮ่องกง

ในฮ่องกงมักจะมีการตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ๆในโลกสำหรับการขยายฐานลูกค้ามาที่ เอเชีย การประท้วงในฮ่องกงย่อมส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก

สถานการณืในตอนนี้ของฮ่องกงถึงแม้จะดูเหมือนไม่กระทบต่อประเทศไทยเท่าไหร่ แต่ศูนย์กลางการเงิน การดำเนินธุรกิจเอเชียมักไปอยู่ฮ่องกงการดำเนินการที่จะส่งให้บริษัทลูกในไทยก็อาจจะส่งผลกระทบด้วย ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดความรุนแรงลง ทั้งในส่วนของทางการและผู้ประท้วงที่มีทีท่าแข็งกร้าวต่อกัน สิ่งที่คาดหวังก็คือสถานการณ์จะจบโดยเร็วที่สุด