ความสำคัญของการประเมินราคาบ้าน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การประเมินราคาบ้านเป็นสิ่งจำเป็นในระหว่างกระบวนการซื้อและขายบ้านรวมถึงการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่ การรีไฟแนนซ์คือเมื่อเงินกู้หรือการจำนองได้รับการประเมินใหม่และปรับปรุงให้เป็นอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและเงื่อนไขใหม่

การประเมินราคาบ้านเป็นการประมาณการที่เป็นกลางของมูลค่าที่แท้จริงหรือราคาตลาดที่ยุติธรรม ของมูลค่าบ้าน ผู้ให้กู้ทุกรายสั่งการประเมินในระหว่างกระบวนการสินเชื่อจำนองเพื่อให้มีวิธีการที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าตลาดของบ้านและให้แน่ใจว่าจำนวนเงินที่ผู้กู้ร้องขอนั้นเหมาะสม การประเมินราคาสามารถรวมข้อมูลการขายล่าสุดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน สภาพปัจจุบันของทรัพย์สิน และที่ตั้งของทรัพย์สิน เช่น ข้อมูลเชิงลึกว่าพื้นที่ใกล้เคียงมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินอย่างไร

การประเมินจะกำหนดมูลค่าของบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าราคาสะท้อนถึงสภาพบ้าน อายุ ที่ตั้ง และคุณลักษณะต่างๆ ของบ้าน เช่น จำนวนห้องน้ำ นอกจากนี้ การประเมินยังช่วยให้ธนาคารและผู้ให้กู้หลีกเลี่ยงการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้กู้มากกว่ามูลค่าบ้าน

ในกรณีที่ผิดนัดซึ่งเมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระเงินได้อีกต่อไป ธนาคารจะใช้การประเมินเป็นการประเมินมูลค่าของบ้าน หากบ้านอยู่ในการยึดสังหาริมทรัพย์โดยที่ธนาคารเข้าครอบครองบ้านนั้น จะต้องขายต่อเพื่อช่วยให้ผู้ให้กู้ชดใช้ค่าเสียหายจากการทำสินเชื่อจำนอง

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเมื่อธนาคารให้กู้ยืมเพื่อการจำนอง ธนาคารจะให้มูลค่าบ้านเต็มจำนวนแก่ผู้ขายในวันที่ขาย กล่าวอีกนัยหนึ่งธนาคารจะออกเงินและในทางกลับกันก็มีสัญญาว่าจะจ่ายพร้อมดอกเบี้ยจากผู้กู้ เป็นผลให้การประเมินมีความสำคัญต่อกระบวนการให้กู้ยืมเนื่องจากช่วยให้ธนาคารหลีกเลี่ยงการสูญเสียและป้องกันตัวเองจากการให้กู้ยืมมากกว่าที่จะสามารถกู้คืนได้หากผู้กู้ผิดนัด

การประเมินใช้ในการทำธุรกรรมหลายประเภทรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หากราคาประเมินบ้านต่ำกว่าราคาซื้อ ผู้ให้กู้จำนองมักจะปฏิเสธที่จะให้ทุนในการซื้อขาย เว้นแต่ผู้ซื้อที่คาดหวังจะเต็มใจและสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างราคาประเมินและข้อเสนอทางการเงินของผู้ให้กู้ การทำธุรกรรมจะไม่ดำเนินต่อไป

ผู้ประเมินราคาสามารถใช้วิธีการประเมินมูลค่าได้หลายวิธีเพื่อกำหนดมูลค่าที่เหมาะสมของรายการหรือทรัพย์สิน รวมถึงการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพย์สินหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อคุณอ่านรายงานการประเมินและตรวจสอบเอกสารประกอบของผู้ประเมินแล้ว คุณสามารถคัดค้านได้หากคิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่คำนึงถึงข้อมูลใหม่หรือสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบ้านที่เทียบเคียงได้ ผู้ให้กู้ส่วนใหญ่จะตรวจสอบการประเมินผ่านระบบการตรวจสอบและยอดคงเหลือที่เข้มงวดซึ่งเปรียบเทียบรายงานการประเมินกับการประเมินอื่น ๆ เกี่ยวกับการขายที่รู้จักทั้งหมดในพื้นที่ใกล้เคียงของคุณ ระบบตรวจสอบภายในนี้สามารถตรวจจับความคลาดเคลื่อนที่ควรได้รับการตรวจสอบ แต่ข้อมูลใดๆ ที่คุณสามารถให้กับผู้ให้กู้ของคุณได้จะช่วยได้