บ่ต้องเว้า ภาษาอีสาน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บ่ต้องเว้า อ่านว่า [บ่อ-ต้อง-เว้า]

แปลว่า หุบปาก!! ทำให้เงียบ การไม่ออกเสียง ไม่ต้องมาพูด