บักหูลิง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน บักหูลิง อ่านว่า บัก-หู-ลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl.

ชื่อพ้อง Hymenocardia laotica Gagnep., Hymenocardia wallichii Tul., Samaropyxis elliptica

แปลว่า    ก้างปลาขาว (สุโขทัย), หมักแฟบ (พิษณุโลก), หูด้าง (สุรินทร์), หัวลิง (นครพนม, อุบลราชธานี, สุรินทร์, ขอนแก่น, นครราชสีมา), แควบ แฟบ (ชลบุรี), แฟบหัวลิง (ใต้) หูลิง