บักผีผ่วน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน บักผีผ่วน อ่านว่า บัก-ผี-ผ่วน

แปลว่า    นมควาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Uvaria rufa Blume จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา สมุนไพรนมควาย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า นมแมวป่า (เชียงใหม่), ติงตัง (นครราชสีมา), สีม่วน (ชัยภูมิ), พีพวน ผีพวนน้อย (อุดรธานี), พีพวนน้อย (ชุมพร), ตีนตั่ง ตีนตั่งเครือ (ศรีษะเกษ, แปลว่า    นมควาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Uvaria rufa Blume จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา สมุนไพรนมควาย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า นมแมวป่า ติงตัง สีม่วนบักผีผ่วน ลูกเตรียน กรีลพีพวน ผีพวนน้อย พีพวนน้อย ตีนตั่ง ตีนตั่ง นมวัว นมควาย บุหงาใหญ่ หมากผีผวน บุหงาใหญ่ นมแมวป่า หมากผีผ่วน หำลิง พีพวนน้อยนมแมว นมวัว นมควาย