บักกล้วยน้อย ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน บักกล้วยน้อย อ่านว่า บัก-กล้วย-น้อย

แปลว่า    ชื่อสมุนไพรนมแมวน้ำจ้อย (ยโสธร) ตราแป (มลายู)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Melodorum siamense (Scheff) Ban