มาบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองที่ชอบกันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลายๆคนมีแนวคิดการเมืองที่ชอบแตกต่างกัน และการแสดงออกมักจะด่าว่าทออีกฝั่งหนึ่ง ในหลายๆมุมก็เป็นไปในทางสร้างสรรค์ แต่ะหลายๆครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาการแตกแยกเพิ่มขึ้นได้

ปัญหาต่างๆ สามารถสนับสนุนแนวคิด หรือพรรคการเมืองที่เราชอบโดยไม่สร้างความแตกแยกได้ โดยการที่นำเงินภาษีไปบริจาคให้พรรคการเมือง

จะต้องทำยังไงถึงบริาจาคภาษีให้พรรคการเมืองได้?

อย่างแรกเราต้องมีเงินภาษีได้และแจ้งจำนงก่อนว่าต้องการบริจาคให้พักการเมือง

บริจาคภาษ๊ให้พรรคการเมืองหลายพรรคได้หรือไม่?

เราสามารถบริจาคให้พรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียวเท่านั้น หากต้องการบริจาคให้พรรคการเมืองหลายพรรคถือว่าเป็นไม่ประสงค์บริจาคให้พรรคการเมือง

บริจาคภาษีให้พรรคการเมืองสามารถนำมาลดหย่อนได้หรือไม่?

ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้

สุดท้ายแล้วแนวคิดการเมืองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ได้กำหนดทุกอย่าง เราไม่ควรนำมาเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าเราควรตัดขาดจากเพื่อนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง