บักอันนี่ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

บักอันนี่ อ่านว่า บัก-อัน-นี่

ภาษาอีสานแปลว่า เอ๊ะไอ่คนนี้ เห้ยไอ่คนนี้ อ้าวไอ่คนนี้