มีด้วยเหรอ? ข้อดีของการทำธุรกิจและลงทุนโดยไม่ใช้เงินกู้

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ในสมัยนี้เป็นอะไรที่น่าตกใจมากมีการนำเสนอ แนวคิดการลงทุนทำธุรกิจ ทำอสังหาริมทรัพย์ หุ้น โดยที่ไม่ใช้เงินตัวเองผ่านการกู้เงินธนาคารหรือแหล่งอื่นๆเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเยอะๆ แน่นอนการใช้หนี้ลงทุนแล้วผลตอบแทนในรูปตัวเงินสำหรับคนลงทุนนั้นย่อมมากด้วยเช่นกัน แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือเพิ่มความเสี่ยง สำหรับผมแล้วหนี้ก็เหมือนไฟ มันอาจมีประโยชน์แต่ถ้าเราควบคุมไม่ดีก็จะส่งผลร้ายต่อเรา ทีนี้เรามาพูดถึงอักแนวคิดล่ะกัน คือการทำธุรกิจการลงทุนโดยไม่ใช้เงินกู้มีข้อดีอะไรบ้าง

ไม่มีความกดดัน

การที่เราต้องหาเงินทุกๆเดือนมาเพื่อชำระเงินกู้นั้น เป็นอะไรที่ยากพอสมควรสำหรับการทำธุรกิจเราต้องเร่งทำยอดขายหรือผลตอบแทนอย่างมากเพื่อที่จะได้รับเงินมาชำระหนี้ หลายๆคนถึงกับทนสภาวะความกดดันไม่ไหวจนต้องจบชีวิตตัวเองลงเลยก็มี แต่ถ้าเราไม่มีหนี้ ความกดดันตรงนี้ก็จะน้อยลงยอดขายเราอาจจะน้อยลงบ้าง แต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรมาก

ดึงศักยภาพเราได้เต็มที่

การที่เราไม่ใช้เงินกู้นั้นการที่จะทำให้ได้ผลตอบแทนเท่าเงินกู้นั้น ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราทำธุรกิจหรือลงทุนโดยที่ไม่ต้องกู้เงินละสร้างผลตอบแทนเท่ากับคู่แข่งเราที่กู้เงินได้ แสดงว่าเรามีศักยภาพอย่างมาก การทำอย่างนั้นได้ สิ่งที่คิดได้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับการลงทุนโดยไม่ใช้เงินทุนเพิ่ม ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก

ความยืดหยุ่นสูง

การที่ทำธุรกิจหรือการลงทุนได้นั้น ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันค่อนข้างสูง การที่เรามีหนี้ต้องชำระอยู่ตลอดนั้นส่งผลเสียต่อเรามาก เพราะเราต้องทำตามแผนอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะได้สามารถชำระเงินได้

กล้าทำในสิ่งใหม่ๆ

การทดลองทำสิ่งใหม่ๆนั้นบางทีก็สร้างผลตอบแทนหรือรายได้ที่ต่ำลงได้ทำให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทำ ซึ่งอาจจะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งในระยะยาวในอนาคตก็ได้ การที่เรามีหนี้เราไม่สามารถลดผลตอบแทนหรือรายได้ลงได้เพื่อทดลองสิ่งใหม่ๆ เพราะหนี้สินที่ต้องชำระตลอดเวลา

นำเงินไปต่อยอดได้ทันที

การที่เรามีหนี้มานั้นรายได้หรือผลตอบทนเราทั้งหมดจะต้องนำมาสำรองไว้เพื่อฉุกเฉิน ถ้าในช่วงนั้นไม่สามารถชำระหนี้ได้ เลยต้องนำเงินมาสำรองไว้ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับการลงทุนไม่ได้ใช้เงินกู้แล้ว แน่นอนเราก็ต้องสำรองเงินฉุกเฉินไว้ แต่เราไม่จำเป็นจะต้องเพื่อเงินไว้เท่ากับเงินกู้ เมื่อมีโอกาสการลงทุนเข้ามาเราสามารถนำเงินไปต่อยอดได้ทันที

จะเห็นแล้วนะครับว่าการไม่กู้เงินในการทำธุรกิจหรือการลงทุนนั้นก็มีข้อดีเหมือนกัน เราไม่จำเป็นต้องสร้างผลตอบแทนเยอะๆในเวลาอันสั้น แต่ต้องมาสูญเสียทั้งหมดในตอนสุดท้าย ไม่มีประโยชน์ครับ แต่ใช่ว่าการทำธุรกิจด้วยหนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ บทความนี้เป็นเพียงอีกมุมมองหนึ่งที่นำเสนอให้คนอ่านพิจารณาดูครับ