การท่องเที่ยวไทยทำให้เศรษฐกิจไทยถดถอยอย่างรุนแรงในปี 2020

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยอย่างแข็งแรงโดยมีจุดแข็งคือการท่องเที่ยวและการส่งออก กรุงเทพเองก็เคยเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

การท่องเที่ยวการเป็นจุดแข็งที่สำคัญ ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตอย่างมาก แต่เมื่อ Covid-19 เข้ามาโจมตีทั่วโลก ทำให้การท่องเที่ยวไทยหยุดชะงักอย่างรุนแรง

เมื่อเทียบกับต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหนักสุด เนื่องจากการพึ่งพาการท่องเที่ยวที่มากเกินไป

ในหมูนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตติดลบ 6% ในเงื่อนไขว่าสามารถคุมไวรัสโควิทได้ในไตรมาสที่ 2 แต่ถ้าไวรัสไม่สามารถควบคุมได้เศรษฐกิจก็จะติดลบมากกว่า 6%

บทเรียนครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าการที่เราพึ่งพาการเติบโตเศรษฐกิจจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมากเกินไปจะเกิดความเสี่ยง รวมไปถึงการที่พึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปด้วย หากประเทศนั้นเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคมก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศเรา