ตลาดหุ้นเปิด – ปิดวันไหนบ้าง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม:ตลาดหุ้นเปิด – ปิดวันไหนบ้าง?

คำตอบ: โดยปกติตลาดหุ้นจะเปิดวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์

นอกจากนั้นยังเปิดปิดตามวันหยุดของสถาบันการเงิน เราสามารถหาข้อมูลได้จากในเว็บของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ว่าสถานบันการเงินเปิด-ปิดวันไหนบ้าง