ตลาดหุ้นเปิด-ปิดกี่โมง

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ตลาดหุ้นจะแบ่งเวลาการซื้อขายออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

ช่วงเช้าจะเปิดระหว่าง 9.55 นาฬิกาถึง 10.00 นาฬิกา โดยจะทำการสุ่มเวลาเปิดในช่วงดังกล่าว

ช่วงเช้าจะปิดทำการ 12.30 นาฬิกา

ช่วงบ่าย

ช่วงบ่ายจะเปิดระหว่าง 14.25 นาฬิกาถึง 14.30 นาฬิกา โดยจะทำการสุ่มเวลาเปิดในช่วงดังกล่าว

ช่วงบ่ายจะปิดระหว่าง 16.35 นาฬิกาถึง 16.40 นาฬิกา โดยจะทำการสุ่มเวลาปิดในช่วงดังกล่าว