ด้อยค่าสินค้าคงเหลือ (Stock Loss) คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ด้อยค่าสินค้าคงเหลือ (Stock Loss) คือ รายจ่ายของบริษัทเนื่องจากราคาตลาดของสินค้าของเรามีมูลค่าลดลง เพราะราคาตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท โภคภัณฑ์ เชน

สมมุติ บริษัทตอนนี้มีน้ำมันอยู่ เดือนตุลาคม ที่ 100,000 บาร์เรล ราคา 50 เหรียญต่อบาร์เรล ทำให้เรามีน้ำมันมูลค่า 5,000,000 เหรียญ

ต่อมาราคาน้ำมันลดลงเหลือ 40 ทำให้มูลค่าน้ำมันเราเหลือ 100,000 x 40 = 4,000,000 เหรียญ

ทำให้เกิดการขาดทุนด้อยค่าสินค้าคงเหลือ(stock Loss) 5,000,000 – 4,000,000 = 1,000.000 เหรียญ