ดัชนีหรือindexของหุ้นคืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม: ดัชนีหรือindexของหุ้นคืออะไร?

คำตอบ: ต้องเกริ่นก่อนว่าการหุ้นมีการซื้อขายขึ้นลงตลอดเวลาทำให้หุ้นมีการซื้อขายโดยรวม การมองภาพรวมจะทำได้ยาก ดังนั้นเราจึงสร้างตัวเลขหนึ่งขึ้นมา เพื่อสะท้อนการขึ้นลงของภาพรวมตลาดหุ้น  ดัชนีหรือindexจะมีการขึ้นลงเป็นเปอร์เซ็นเท่ากับค่าเฉลี่ยการขึ้นลงของหุ้นในกลุ่มนั้น สำหรับบ้านเราจะมีดัชนีหลักๆคือ

  • SET คือ ตัวเลขตัวแทนการขึ้นลงของหุ้นทั้งตลาดหลักทรัพย์
  • SET 100 คือ ตัวเลขสะท้อนการขึ้นลงของหุ้นที่ดี 100 ตัวที่ตลาดหลักทรัพย์คัดเลือก
  •  SET 50 คือ ตัวเลขสะท้อนการขึ้นลงของหุ้นที่ดี 100 ตัวที่ตลาดหลักทรัพย์คัดเลือก