ซื้อหุ้นคืน วิถีแห่งการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โดยปกติแล้วเมื่อบริษัทเหลือเงินสดมากแล้วจะทำการประกาศที่จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่งคั่งขึ้น แต่อันที่จริงแล้วบริษัทสามารถตอบแทนให้กับนักลงทุนได้เมื่อมีเงินสดมาก ๆ นั่นก็คือการซื้อหุ้นคืน การซื้อหุ้นคืนนั้นหลาย ๆ คนขึ้นว่านักลงทุนไม่ได้ผลอะไรถ้าเราไม่ขายหุ้นให้กับบริษัท

แต่ในความเป็นจริงแล้วการซื้อหุ้นส่งผลกระทบต่อนักลงทุนอย่างมากเลย

การซื้อหุ้นคืนของบริษัททำให้กำไรต่อหุ้น(EPS)เพิ่มขึ้น

การซื้อหุ้นคืนทำให้จำนวนของหุ้นลดลง ถึงแม้กำไรของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ก็จะทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นได้

ยกตัวอย่าง

บริษัท A มีหุ้นทั้งหมด 200 ล้านหุ้น บริษัท A สามารถทำกำไร 200 ล้านบาท ทำให้กำไรต่อหุ้น(EPS) เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

เมื่อบริษัทซื้อหุ้นคืนทั้งหมด 100 ล้านหุ้นเหลือหุ้นทั้งหมด 100 ล้านหุ้น บริษัท A ยังคงทำกำไรได้ 200 ล้านบาท ทำให้กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเลยทีเดียว

การซื้อหุ้นคืนทำให้หุ้นราคาถูกลง

การประเมินมูลค่าหุ้นที่นิยมกันมากก็คือการประเมินหุ้นโดยใช้ P/E หรือ กำไรต่อหุ้น ยิ่งP/E ต่ำแปลว่าหุ้นมีมูลค่าที่ถูก เราไปดูเลยดีกว่าครับว่าถูกยังไง

ยกตัวอย่าง

หุ้น A มีราคาซื้อขายเท่ากับ 20 บาทต่อหุ้น บริษัท A มีหุ้นทั้งหมด 200 ล้านหุ้น บริษัท A สามารถทำกำไร 200 ล้านบาท ทำให้กำไรต่อหุ้น(EPS) เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

เราสามารถคำนวณ P/E ได้เท่ากับ 20 หารด้วย 1 ทำให้ P/E หุ้น A เท่ากับ 20 เท่า

เมื่อบริษัทซื้อหุ้นคืนทั้งหมด 100 ล้านหุ้นเหลือหุ้นทั้งหมด 100 ล้านหุ้น บริษัท A ยังคงทำกำไรได้ 200 ล้านบาทและราคาหุ้นซื้อขายหุ้นยังคง 20 บาทต่อหุ้น ทำให้กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น

เราสามารถคำนวณ P/E ได้เท่ากับ 20 หารด้วย 2 ทำให้ P/E หุ้น A เท่ากับ 10 เท่า

อ่านบทความ:EPS กำไรต่อหุ้น คืออะไร? เพื่ออะไร?

จะเห็นได้ว่าหุ้นหลังจากซื้อคืนจะมีมูลค่าที่ถูกลง

อ่านบทความ:ดูว่าหุ้นราคาถูกหรือแพงด้วย PE (กำไรต่อหุ้น)

การซื้อคืนหุ้นจะทำให้ได้ปันผลมากระยะยาว

การที่บริษัทซื้อหุ้นคืนจะทำให้เราได้ส่วนแบ่งจากปันผลเพิ่มขึ้น

ยกตัวอย่าง

เราถือหุ้นบริษัท A จำนวน 10,000 หุ้น

บริษัท A มีหุ้นทั้งหมด 200 ล้านหุ้น บริษัท A สามารถทำกำไร 200 ล้านบาท บริษัทแบ่งเงินมาปันผลให้ผู้ถือหุ้น 100 ล้านบาท ทำให้นักลงทุนได้เงินปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น เมื่อเราถือหุ้น 10,000 หุ้นเราจะได้ปันผล 5,000 บาทต่อหุ้น

เมื่อบริษัทซื้อหุ้นคืนทั้งหมด 100 ล้านหุ้นเหลือหุ้นทั้งหมด 100 ล้านหุ้น บริษัท A ยังคงทำกำไรได้ 200 ล้านบาท บริษัทแบ่งเงินมาปันผลให้ผู้ถือหุ้น 100 ล้านบาท ทำให้นักลงทุนได้เงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น เมื่อเราถือหุ้น 10,000 หุ้นเราจะได้ปันผล 10,000 บาท

จะเห็นได้ว่าเราได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเลยทีเดียว

บริษัทมีการซื้อหุ้นคืนวิธีไหนบ้าง?

โดยปกติบริษัทจะมีการซื้อหุ้นคืนทั้งหมด 2 วิธีคือ

1.  การซื้อหุ้นคืนในตลาด

บริษัทสามารถทำการซื้อหุ้นคืนจากตลาดได้โดยตรงเลยเมื่อมีการซื้อขาย โดยเริ่มต้นบริษัทจะประกาศว่าจะซื้อหุ้นคืนในตลาดวงเงินเท่าไหร่ ราคาประมาณเท่าไหร่ ในบางครั้งก็ไม่สามารที่จะทำได้ตามที่ต้องการ เพราะอาจด้วยสภาพคล่องของหุ้น ความผันผวนของราคาทำให้ราคาเกินมูลค่าที่บริษัทจะซื้อคืน

2. การทำ Tender offer

บริษัทจะไม่ทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้น แต่จะประกาศรับซื้อหุ้นโดยตรงโดยปกติแล้วจะพบว่าการทำ Tender offer มักจะประสบความสำเร็จมากกว่าการซื้อหุ้นคืนในตลาดเนื่องด้วยความชัดเจนในการรับซื้อของบริษัทและราคาที่มักจะประกาศซื้อหุ้นคืนที่แพงกว่าราคาตลาด

ข้อควรระวังการซื้อหุ้นคืน

การซื้อหุ้นคืนจุดหนึ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งคือการที่บริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนในช่วงที่ตลาดกำลังร้อนแรง ทำให้ราคาหุ้นเกินกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น ทำให้บริษัทซื้อหุ้นแพงเกินไป ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่หุ้นราคาแพงเกินไปผมแนะนำว่าบริษัทควรนำเงินไปลงทุนกิจการเพิ่มเติมหรือนำเงินไปปันผลให้นักลงทุนดีกว่า