ทำความรู้จักจักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ในประวัติศาสตร์นั้นเราเน้นแต่ทำความรู้จักกับบุคคลทางประวัติศาสตร์ฝ่ายชาย วันนี้เราเลยจะมาทำความรู้จักทางด้านผู้หญิงกันบ้าง

จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน พระนามเดิมส่วนพระองค์ของ จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน ไม่สามารถทราบได้ พระบิดาของจักรพรรดินีเซี่ยวกงเหรินเป็นข้าราชบริพารที่มีตำแหน่งที่สูงโดยทรงดำรงพระยศเป็นของเธอเป็น เว่ยอู่ เป็นถึงผู้บังคับบัญชาองครักษ์ ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง พระนางมีพระประสูติกาลพระราชโอรสองค์ที่สี่ในจักรพรรดิคังซี ในปีคริสต์ศักราช1678 และพระโอรสองค์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อราชวงศ์เพราะได้กลายเป็นจักพรรดิ ชื่อว่า จักรพรรดิยงเจิ้ง หลังจากนั้นได้สถาปนาพระยศเป็น พระชายาเต๋อผิน ในปี คริสต์ศักราช 1681 จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริได้พระประสูติกาลพระโอรสอีกแล้วได้เลื่อนเป็น พระมเหสีเต๋อเฟย หลังจากนั้นได้ประสูติกาลพระธิดาอีกสามพระองค์และพระโอรสอีกหนึ่งพระองค์ หลังจากจักรพรรดิคังซีสวรรคตแล้ว ส่งผลให้พระโอรสพระองค์ได้ครองราชย์เป็น จักรพรรดิยงเจิ้ง ส่วนพระนางได้เป็นจักรพรรดินีเหรินโซ่ว พระพันปีหลวง

หลังจากการสวรรคตของจักรพรรดิคังซี พระพันปีหลวงทรงอยากเสด็จติดตามพระราชสวามีเสด็จไปยังปรโลก แต่พระโอรสพระองค์ จักรพรรดิยงเจิ้งไม่อนุญาต พระนางมีอาการประชวรอยู่บ่อยไม่ยอมรักษาจนเมื่อผ่านไป1ปี หลังหลังจากการสวรรคตของจักรพรรดิคังซีในที่สุดก็ทรงทิวงคตเมื่อพระชันษา 64 ปีทรงได้การสถาปนาพระยศหลังสิ้นพระชนม์ว่า จักรพรรดินีเซี่ยวกงเหริน ปี พระศพของพระนาง ถูกฝังอยู่ในสุสาน จิงหลิง