งบ Tcap ไตรมาสแรกปี 62 ออกแล้ว

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.78% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่ 4,061 ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 6.25% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่ 7,922 ล้านบาท

–           รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 6.48%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาที่ 12,064 ล้านบาท

–           ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 6.92% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาที่ 4,142 ล้านบาท

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลวง 8.15%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  มาที่ 3,233 ล้านบาทสาเหตุส่วนหนึงมาจากรายได้ค่าธรรมเนียทและบริการของธุรกิจหลักทรัพย์ที่ลดลง

สินเชื่อด้อยคุณภาพ(NPLs)

สินเชื่อด้อยคุณภาพ(NPLs)ลดลง 2.88 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาที 19,591 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อทั้งหมด (NPL RATIO)อยู่ที่ 2.28%